'; Frederik II går grønt | Frederik II går grønt

Frederik II går grønt

 

 

Du betyr mer enn du tror!

 

Fagfornyelsen er godt i gang og læreplanene skal gjøres mer relevante for fremtiden. Temaer som bærekraftig utvikling, medborgerskap og livsmestring skal bli en tydelig del av skolens oppdrag og vil inngå i alle norske skoleelevers hverdag fra 2020.

 

To VG1-klasser ved Frederik II videregående skole skal i november eksperimentere med endring og utforske sin egen rolle i endringsprosesser. Hvordan kan vi som individ og samfunn få til den endringen som kreves for en bærekraftig verden? Endring drives frem av mennesker som reflekterer, deler erfaringer og stiller gode spørsmål – akkurat som elevene ved Frederik II.

 

Endring skjer gjennom eksperimentering, refleksjon og diskusjon – og sammen kan vi utfordre egne oppfatninger og antakelser om klima- og miljøspørsmål. Elevene gjennomfører en selvvalgt livsstilsendring i 30 dager, knyttet opp mot noe relatert til bærekraft, medborgerskap eller livsmestring. Gjennom dette prosjektet vil deltakerne oppleve at alt vi gjør skaper ringvirkninger – små ringer i vannet som kan utvikle seg til å bli store bølger.

 

Målet er å gi elevene kunnskap og erfaring med endring gjennom det forskningsbaserte transformative verktøyet cCHALLENGE, utviklet av klimaforskere ved Universitetet i Oslo. Elevene blir fulgt opp med råd, inspirasjon og støtte fra et forskningsteam og deler underveis sine historier og refleksjoner med hverandre og resten av verden gjennom en digital plattform.

 

Det kan være utfordrende å forstå komplekse samfunnsmessige utfordringer og koblingen mellom det klasseromsnære og det politiske. Hvilke mekanismer i samfunnet tillater at vi fortsetter å leve som vi gjør selv om det ikke er bærekraftig? cCHALLENGE kan bidra til en mer nyansert forståelse og kan vise hvordan klimaendringer ikke bare er en miljømessig utfordring, men også omhandler politikk, økonomi, rettferdighet og verdisyn. I dette prosjektet vil elevene få mest læringsutbytte gjennom å delta aktivt i kunnskapsinnhentingen og i større grad oppdage og forstå komplekse konsepter på egen hånd. På denne måten utdannes bærekraftige medborgere med hodet fylt av mening og innhold.

 

Fremtiden er nå!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back